Diabetes

Diabetes wordt vaak geminimaliseerd tot “een beetje suiker” of, erger nog: men weet niet dat men risico loopt. Deze ver-van-mijn-bed mentaliteit maakt dat de ziekte gedurende jaren niet of niet goed wordt behandeld en de verwikkelingen alleen maar ernstiger worden. Dit terwijl een goede levenshygiëne het risico op type 2 diabetes drastisch kan verminderen. Dat weet vandaag de helft van de bevolking. Alle partijen die zich inzetten tegen diabetes -de (para)-medische wereld, de themaverenigingen, de industrie en de overheid- moeten alles in het werk zetten om ook die andere helft van de mensen te bereiken en ze aan te zitten om actief te kiezen voor een gezonde voeding en voor voldoende lichaamsbeweging.

Diabetes is vandaag steeds beter te behandelen: mensen die zich goed laten opvolgen en hun behandeling respecteren, kunnen aldus een normaal leven leiden.

 

Dat neemt niet weg dat we samen al onze pijlen moeten blijven richten op preventie. Diabetes is en blijft een ernstige aandoening: we moeten er voor zorgen dat mensen zich bewust worden dat type 2 diabetes voorkomen kan worden. Elke persoon die dankzij goede, herhaalde communicatie en preventie geen diabetes krijgt, maakt onze gezamenlijke inspanningen meer dan de moeite waard.