Diabetes Educator

De educatie wordt gegeven thuis bij de patiënt, in de Villa Roses of elke namiddag op N16 huisartsenwachtpost.
Voor diabeteseducatie heeft u een voorschrift van de huisarts nodig. Ook uw recente medische gegevens en bloedresultaten zijn belangrijk.
Wat mag u verwachten van de educatie?
Aan de hand van een eerste gesprekje worden verschillende vragen gesteld zodat ik een beeld kan maken van uw situatie.
Uw kennis van diabetes wordt opgefrist indien u al diabeet bent, heeft u nog nooit educatie gehad dan wordt u uitgelegd wat diabetes is.

We overlopen ook de medicatie die u neemt en welke werking deze heeft. Er wordt een bloedglucose meter voor u gekozen die u in de apotheek kan afhalen.  Het meten wordt aangeleerd en er wordt
uitgelegd hoe u het dagboekje dient te gebruiken.
Indien u insuline moet spuiten wordt dit u aangeleerd, u kan in tussentijd ook geholpen worden door een thuisverpleegkundige die u komt inspuiten of toezicht doet op de eerste inspuitingen.

Uw levensstijl wordt overlopen en u krijgt tips hoe u met uwdiabetes kan omgaan. (beweging en voeding zijn hierbij belangrijke punten). De mogelijke complicaties worden besproken en u krijgt tips om deze te voorkomen.
U krijgt nog algemene info rond de Vlaamse diabetes vereniging, reizen, rijbewijs, ziekte, seksualiteit, roken, mondhygiëne, ...
Uiteraard krijgt u deze uitleg gespreid over verschillende dagen en aangepast aan uw persoonlijke situatie (belangrijke zaken voor u als patiënt van toepassing worden uitvoeriger besproken dan andere zaken)

U kan mij ook altijd contacteren als er nog vragen zijn, dit mag ook via mail als dit voor u gemakkelijker is.
Ik breng uw huisarts ook op de hoogte door hem een verslag te bezorgen van de educaties, de huisarts dient dit in uw GMD te bewaren als bewijs van educatie.

Voor de opvolging van uw diabetes is het belangrijk dat er een goede communicatie is tussen de patiënt, de huisarts en de diabetes educator zodat we goed kunnen samenwerken om uw gezondheid te bewaken.
Wanneer is educatie door een diabeteseducator verplicht ?

In 3 kritische fasen In het ziekteverloop moet de huisarts beroep doen op diabeteseducatoren.


In deze kritische situaties is een minimumduur aan educatie vereist.
3 kritische situaties met minimumduur aan verplichte educatie

  •  bij de start van insulinetherapie of van incretinemimetica: min. 2½ uur
  •  bij de overgang van 1 naar 2 injecties insuline:  minimum 1 uur
  •  bij onvoldoende metabole controle (HbA1c >7,5%):  minimum 1 uur.

zorgtrajecten


Wat is een zorgtraject?
Het zorgtraject is een verbintenis tussen 3 personen, rechtstreeks betrokken bij de diabeteszorg: de persoon met type 2 diabetes, zijn huisarts en zijn geneesheer-specialist. Om die verbintenis te concretiseren, wordt een contract voor 4 jaar opgesteld en ondertekend.

Het persoonlijk engagement van de patiënt is eveneens belangrijk om verwikkelingen door de aandoening te vermijden. De huisarts speelt in dit traject de rol van coördinator, hij is immers goed geplaatst om te weten hoeveel informatie, motivatie, ondersteuning en begeleiding de patiënt nodig heeft, rekening houdend met zijn medische, persoonlijke, sociale en familiale context. Vanuit zijn expertise ondersteunt de specialist de huisarts. De huisarts kan ook beroep doen op een diabeteseducator om samen de patiënt te begeleiden.


Volgende educaties zijn mogelijk:

  •  starteducatie, minimun 2,5 uren en maximum 5 uren. 1 sessie duurt een half uur met een maximum van 3 sessies per keer.
  • opvolgeducatie: maximum 1 uur of 2 sessies van een half uur.
  • extra educatie bij problemen: maximum 2 uur per jaar of 4 sessies van een half uur.

De educaties worden gegeven door Geert Mertens.