Palliatieve Zorg

Palliatieve zorg is een verzamelwoord voor alle zorgen waarmee we mensen die dood gaan kunnen omringen. Het is totaalzorg, geestelijk  en lichamelijk voor wie ongeneeslijk ziek is en binnen afzienbare tijd zal  sterven. Niet meer de lengte van het leven is het belangrijkste, wel de kwaliteit ervan.


Wij bieden een volledige totaalzorg aan. D.w.z. dat wij de patiënt niet alleen verzorgen op lichamelijk vlak, maar staan ook borg voor een goede pijnbestrijding (steeds in overleg met arts) en symptoomcontrole.  Wij besteden ook aandacht op sociaal, psychisch en spiritueel vlak en dit zowel voor patiënt als voor familie.  Zij kunnen ook steeds 24/24u beroep op ons doen zodat ze er niet alleen voor staan.
Je comfortabel en veilig voelen op de plaats waar je afscheid neemt is immers onze taak.
Om deze totaalzorg een absolute meerwaarde te geven werken wij ook nauw samen met het palliatief netwerk Mechelen, die zorgen voor extra ondersteuning en waar patiënt en familie ook steeds beroep op kan doen.