loader image

01. Onze diensten

Bij Villa Roses kan u steeds terecht met al uw vragen. U kan bij ons beroep doen op thuisverpleging, palliatieve zorg, palliatieve opvang, diabeteseducatie, zorgoverleg, labo (bloedafname), vrijwilligerswerk en andere administratieve vragen.
Indien graag een afspraak gewenst, neem gerust contact met ons op via onderstaande knop. Bij Villa Roses, staan wij altijd voor u klaar!

Maak een afspraak

02. Thuisverpleging

Alle onderstaande handelingen worden door het RIZIV erkend.

Zonder doktersattest:

 • Hygiënische zorg (wassen en aankleden) tevens zorgen wij ervoor dat u wordt omringd met de beste zorgen zodat u zich steeds veilig en geborgen voelt in uw eigen omgeving .

Met doktersattest:

 • inspuitingen (pijnbestrijding, insuline, vacinatie, …)
 • port a cath spoelingen
 • eenvoudige wondzorg
 • insulinetherapie
 • complexe wondzorg
 • blaasspoeling
 • begeleiding medicatie
 • plaatsen maagsonde
 • aanbrengen van oogdruppels
 • sondevoeding
 • compressietherapie (steunkousen,bandage)
 • plaatsen van en toezicht op intraveneuze/subcutane perfusie
 • aanbrengen van zalven of geneeskrachtige producten
 • toedienen van en toezicht op parenterale voeding
 • vacuum therapie
 • pijnbestrijding
Thuisverpleging Villa Roses Onze diensten Palliatieve zorg

03. Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is een verzamelwoord voor alle zorgen waarmee we mensen die dood gaan kunnen omringen. Het is totaalzorg, geestelijk en lichamelijk voor wie ongeneeslijk ziek is en binnen afzienbare tijd zal sterven. Niet meer de lengte van het leven is het belangrijkste, wel de kwaliteit ervan.

Wij bieden een volledige totaalzorg aan. D.w.z. dat wij de patiënt niet alleen verzorgen op lichamelijk vlak, maar staan ook borg voor een goede pijnbestrijding (steeds in overleg met de arts) en symptoom controle. Wij besteden ook aandacht op sociaal, psychisch en spiritueel vlak en dit zowel voor patiënt als voor familie. Zij kunnen ook steeds 24/24u beroep doen op ons zodat ze er niet alleen voor staan. Je comfortabel en veilig voelen op de plaats waar je afscheid neemt is immers onze taak. Om deze totaalzorg een absolute meerwaarde te geven werken wij ook nauw samen met het palliatief netwerk, die zorgen voor extra ondersteuning en waar patiënt en familie ook steeds beroep op kan doen.

“Elk mens die ooit geboren wordt zal ooit sterven…maar niemand hoeft er alleen voor te staan”

04. Palliatieve opvang

Tijdens de zomermaanden kan u bij Villa Roses ook terecht voor palliatieve opvang. De tuin, zwembad en buitenkeuken wordt dan opengesteld voor terminaal zieken die in alle rust en anonimiteit kunnen genieten alleen, met familie en/of vrienden. Hierbij zal steeds een verpleegkundige aanwezig zijn om al dan niet te kunnen instaan voor de nodige zorgen.

05. Diabetes

Diabetes is vandaag steeds beter te behandelen. Mensen die zich goed laten opvolgen en hun behandeling respecteren, kunnen aldus een normaal leven leiden. Dat neemt niet weg dat we samen al onze pijlen moeten blijven richten op preventie. Diabetes is en blijft een ernstige aandoening!

06. De diabetes educator

De educatie in het kader van het zorgtraject wordt gegeven thuis bij de patiënt of elke namiddag in het bureel (stationstraat 16, Bornem).

07. zorgoverleg

Om de zorg bij een patiënt zo optimaal te kunnen laten verlopen, organiseren wij graag een zorgoverleg. D.w.z. dat iedereen die instaat voor een optimale zorg van een patiënt (huisarts, verpleegkundige, gezins- en familiehulp, …) wordt samengebracht om de nodige zorg en eventuele verbeteringen te bespreken. Het overleg kan plaatsvinden bij de patiënt thuis of in het bureel.

Thuisverpleging Villa Roses Onze diensten Zorgoverleg

08. Labo

In samenspraak met uw arts kan u bij ons ook steeds terecht voor bloedafname, urinestaal, corona test, ….

09. Vrijwilligers

Onze vrijwilligers zijn verpleegkundigen of niet verpleegkundigen (afhankelijk van de situatie) die de patiënt kunnen bijstaan wanneer het voor de familie te zwaar wordt, continue bijstand te voorzien. Wij werken ook nauw samen met verschillende diensten die ook ondersteuning kunnen bieden.

10. Administratieve vragen

U kan bij onze dienst ook terecht met al uw vragen over tegemoetkomingen, premies, terugbetalingen, …
Ook de nodige vereiste documenten zijn steeds bij ons te verkrijgen.